Seinprodat és una empresa que es dedica a assessorar i donar suport jurídic i fiscal a empreses i entitats sense ànim de lucre, com associacions i fundacions. Ofereix el servei jurídic de la FAC a les entitats federades.