Grup Idea és una empresa internacional especialitzada en el desenvolupament de projectes d’implementació per a marques. Desenvolupen projectes d’arquitectura, ingenyeria, project management, i de disseny i legalització d’instal.lacions. Es va crear a l’any 1993 a Barcelona, de la mà dels arquitectes Lluís Saiz y Artur Ortiz, i avui en dia té més de 25 anys d’experiència i més de 4000 projectes finalitzats amb éxit.

Dona serveis de suport i assessorament per la realització de tota mena d’obres, legalitzacions i actuacions de millora i/o adaptació a normatives, amb la realització dels projectes, tramitació i seguiment de llicències i coordinació, i control de la seva execució. Ofereix el servei d’arquitectura per entitats federades a la FAC i descomptes en construcció de planta nova i reformes, en el manteniment tècnic de l’edifici, per realitzar protocols d’emergència, i per fer estudis tècnics, entre altres.