Gestió FASS és una assessoria comptable, fiscal i laboral especialitzada en entitats sense finalitat lucrativa que ofereix serveis d’assessorament i gestió apostant pel sistema de Comptabilitat Compartida a través d’internet.

Ofereix el servei comptable, fiscal i laboral de la FAC i descomptes a les entitats federades.