SPOCK és un servei amb més de 8 anys d’antiguitat. Negocia de forma agregada i periòdicament els contractes de subministrament dels seus clients a fi que accedeixin de forma sostinguda en el temps a unes condicions competitives. I tot això amb total transparència, supervisat per un notari i sent 100% independents de les comercialitzadores.

Veure servei de Gestió de l’Entitat i Subministrament