Gretico SL és una empresa especialitzada en hardware i software per sales de cinema i en gestió de continguts digitals.

Gretico ofereix dos serveis als ateneus federats:

a) Digital cinema streaming (DCS): és un sistema innovador que permet la projecció de continguts sense la necessitat d’emmagatzematge. Gretico prepara els continguts per streaming per a ser subministrats a les sales que disposin de l’equip DCS-100. Aquests equips i a través d’un software desenvolupat per l’empresa permet programar i projectar els continguts d’una manera àgil, fàcil i immediata, estalviant costos de transport, distribució, etc.

b) Gretico Streaming Live: és un servei que permet captar, enregistrar, realitzar i enviar, en directe via streaming, tots els actes o esdeveniments que el client desitgi proporcionar al públic de fora de les sales. Cal instal·lar a la sala una o dues càmeres IP d’alta definició, un sistema de microfonia inal·lambrica connectat a una taula de mescles i el server streaming Live, que amb el software adequat es realitza, mescla i envia als servidors de streaming.

Pels serveis i per l’adquisició dels equips, tot associat a la Federació d’Ateneus rebrà un descompte del 15%.