COOP57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que es dedica a recollir estalvi popular per finançar projectes d’economia social i solidària i de l’associacionisme popular. El nostre objectiu és promoure projectes econòmics i socials col·lectius que cerquin transformar la societat d’acord amb els plantejaments de l’economia solidària: una economia basada en la satisfacció de les necessitats de les persones, gestionada de forma democràtica i participativa, arrelada territorialment, sostenible socialment i mediambientalment i que distribueixi equitativament la riquesa generada.

Com a cooperativa Coop57 només actua amb els seus socis i sòcies i funciona de forma completament autogestionada. Hi ha dos tipus de socis:

  1. Socis de serveis. Poden fer aportacions econòmiques a Coop57 i rebre préstecs. Han de ser entitats d’economia social i solidària i de l’associacionisme popular (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció, etc.).
  2. Socis col·laboradors. Són bàsicament persones que poden dipositar els seus estalvis a Coop57, però no poden rebre préstecs.

Tant els socis de serveis com els socis i sòcies col·laboradors poden participar en les assemblees i decidir les línies d’actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials actuem. Poden decidir quins productes financers s’estableixen (tant d’estalvi com de préstecs), com es remunera l’estalvi i quins tipus d’interès es fixen per als préstecs. Sempre expliquem que no tenim clients, sinó socis i sòcies que són els que estableixen què hem de fer i com ho hem de fer. Coop57 es fonamenta en l’aplicació dels criteris cooperatius, mutualistes i autogestionaris a l’activitat financera.

Descomptes: Coop57 ha establert diverses tipologies de préstecs en funció de les necessitats que han plantejat els seu socis. Préstecs per a inversions, préstecs per a circulant i préstecs per anticipar factures, subvencions o convenis.